środa XXIV tygodnia w ciągu roku – mądre dzieci

Łk 7,31-35
Przekład: 

31 Komu więc upodobnię ludzi tego rodu i komu podobni będą?

32 Podobni są dzieciom w rynku siedziącym i wzajemnie sobie pokrzykującym, co mówią:

„Zagraliśmy wam na aulosie i nie zatańczyliście, zaśpiewaliśmy tren i nie lamentowaliście!”

33 Przyszedł jest bowiem Jan Chrzciciel ani nie jedząc chleba, ani nie pijąc wina, i mówicie:

„Ma demona!”

34 Przyszedł jest bowiem Syn Człowieczy jedząc i pijąc, i mówicie:

„Oto człowiek żarłok i pijak, przjaciel celników i grzeszników!”

35 I usprawiedliwiona została mądrość od wszystkich swych potomków.

Uwagi: 

Dzisiejsza wypowiedź Pana Jezusa została już przełożona i skomentowana w przekazie Ewangelii Mateuszowej. Łukaszowy przekaz różni jednak się kilkoma ważnymi szczegółami.

35 „Od wszystkich swych potomków” (apo panton ton teknon autes) – również „dzieci”, chociaż w oryginale występuje tutaj inny wyraz niż „dzieci” w wersecie 32 (paidia).

Zdanie to można rozumieć na trzy sposoby, w zależności od interpretacji tegoż wyrazu oraz od rozumienia wieloznacznego przyimka „od” (gr. apo). Otóż po pierwsze, jeżeli rozumieć ten przyimek tak samo, jak polski wyraz „przez”, należałoby doszukiwać się tutaj ironii i chodziłoby wówczas o te same dzieci, do których zachowania porównana jest niegodziwiść faryzeuszy. Jednak, po drugie, może chodzić także o inne dzieci, o prawdziwych potomków mądrości, którzy nie są podobni do pokrzykującej w rynku dzieciarni. Wreszcie trzecie rozumienie: mądrość została usprawiedliwiona od oskarżeń swoich wyrodnych potomków.

Wszystkie te interpretacje, które nie muszą się wzajemnie treściowo wykluczać, odnieść warto do Janowego Prologu, gdzie również występuje wyraz „potomek” (teknon, J 1,11-13).