wtorek XIII tygodnia w ciągu roku – trzęsienie morza

Mt 8,23-27

I kiedy wstąpił do łodzi...

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Mt 16,13-19

Przyszedłszy zaś Jezus...

XIII niedziela w ciągu roku A – krew i woda

Mt 8,37-42

Kochający ojca lub matkę...

sobota XII tygodnia w ciągu roku – sługa sług pogan

Mt 8,5-17

Skoro zaś wszedł On do Kafarnaum...

piątek XII tygodnia w ciągu roku

Mt 8,1-4

Skoro zaś zstapił On z góry...

czwartek XII tygodnia w ciągu roku – poeci Logosu

Mt 7,21-29

Nie każdy...

Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela

Łk 1,57-66.80

Elżbiecie zaś wypełnił się czas...

wtorek XII tygodnia w ciągu roku – droga i brama

Mt 7,6.12-14

Nie dajcie tego, co święte...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS