piątek XII tygodnia w ciągu roku

Mt 8,1-4
Przekład: 

1 Skoro zaś zstapił On z góry, dołączyły do Jego drogi tłumy liczne.

2 I oto trędowaty, podszedłszy, oddawał Mu pokłony, mówiąc:

„Panie, jeżeli zechciałbyś, możesz mnie oczyścić!”

3 I wyciągnąwszy rękę, dotknął go, mówiąc:

„Chcę, bądź oczyszczony!”

I zaraz oczyszczony został trąd jego.

4 I mówi mu Jezus:

„Bacz nikomu nie mówić, lecz odejdź, pokaż siebie kapłanowi i ofiaruj dar, który nakazał Mojżesz, im na świadectwo”.

Uwagi: 

Uzdrowienie trędowatego zostało już przełożone i skomentowane w redakcji Ewangelii wg św. Łukasza.