wtorek XII tygodnia w ciągu roku – droga i brama

Mt 7,6.12-14
Przekład: 

6 Nie dajcie tego, co święte, psom.

Ani nie rzućcie pereł waszych przed świnie, aby nie podeptały ich swoimi kopytami i, obróciwszy się, nie rozszarpały was.

12 Wszystko więc, co chcielibyście, aby czynili wam ludzie, tak i wy im czyńcie, to bowiem jest prawo i prorocy.

13 Wejdźcie przez ciasną bramę, bo szeroka brama i przestronna droga wiodąca do zguby i wielu jest wchodzących przez nią.

14 Jakże wąska brama i ściśniona droga wiodąca do życia i niewielu jest ją odnajdujących!

Uwagi: 

13 oraz 14 „Brama i droga” (pyle kai hodos) – chodzi tutaj zapewne o bramę miejską: przejście, stanowiące zazwyczaj większą przestrzeń w szerokim murze, a zarazem granicę społeczności miejskiej; częścią tej przestrzeni był odcinek drogi, prowadzący, poprzez mury, od zewnątrz, w kierunku centrum miasta. W Ewangelii Janowej Jezus nazywa Siebie, używając co prawda innego greckiego wyrazu, „bramą” lub „przejściem owiec” (thyra ton probaton, J 10,7), a także „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6).

14 „Ściśniona” (tethlimmene) – imiesłów od czasownika thlibo, oznaczającego w NT również prześladowania uczniów Jezusa (por. 2 Kol 1,6; Hbr 11,37).